Cabot 8 VIP Cinema
100 Cinema Blvd
Cabot, AR 72023
501-843-SHOW

SHOWTIMESPRINT

VALLEY GIRL

Mon, May 25
(2:15) (4:30) 7:30
Tue, May 26
(2:15) (4:30) 7:30
Wed, May 27
(2:15) (4:30) 7:30
Thu, May 28
(2:15) (4:30) 7:30

I STILL BELIEVE

Mon, May 25
(1:45) (4:30) 7:00
Tue, May 26
(1:45) (4:30) 7:00
Wed, May 27
(1:45) (4:30) 7:00
Thu, May 28
(1:45) (4:30) 7:00

THE INVISIBLE MAN

Mon, May 25
(1:30) (4:15) 7:15
Tue, May 26
(1:30) (4:15) 7:15
Wed, May 27
(1:30) (4:15) 7:15
Thu, May 28
(1:30) (4:15) 7:15

BAD BOYS FOR LIFE

Mon, May 25
(1:30) (4:15) 7:15
Tue, May 26
(1:30) (4:15) 7:15
Wed, May 27
(1:30) (4:15) 7:15
Thu, May 28
(1:30) (4:15) 7:15

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Mon, May 25
(1:30) (4:20) 7:15
Tue, May 26
(1:30) (4:20) 7:15
Wed, May 27
(1:30) (4:20) 7:15
Thu, May 28
(1:30) (4:20) 7:15

GROUNDHOG DAY (1993)

Mon, May 25
(2:00) (4:30) 7:30
Tue, May 26
(2:00) (4:30) 7:30
Wed, May 27
(2:00) (4:30) 7:30
Thu, May 28
(2:00) (4:30) 7:30

THE WIZARD OF OZ (1939)

Mon, May 25
(2:00) (4:20) 7:30
Tue, May 26
(2:00) (4:20) 7:30
Wed, May 27
(2:00) (4:20) 7:30
Thu, May 28
(2:00) (4:20) 7:30

TROLLS WORLD TOUR

Mon, May 25
(2:00) (4:15) 7:00
Tue, May 26
(2:00) (4:15) 7:00
Wed, May 27
(2:00) (4:15) 7:00
Thu, May 28
(2:00) (4:15) 7:00